Životologija

Koliko uvjetujete svoju slobodu?

Vjerujemo da smo slobodni. Da činimo što želimo. Kad želimo. S kim želimo. Hm. Jesmo li zaista? Kad ste zadnji put učinili nešto a da to nije bilo uvjetovano nečim? Ako ti napraviš ovo, ja ću ono. Kad bi učinio to i to, voljela bi te. Kao nikog prije. Ako učinim ovo, moći ću konačno… Continue reading Koliko uvjetujete svoju slobodu?